De energietransitie kan de kloof tussen arm en rijk dichten, in plaats van verdiepen

Door Janneke Holman op 16 december 2020

Het zijn bijzondere tijden: door de lockdown debatteerde de gemeenteraad woensdag voor het eerst volledig digitaal. Toch was daar vorige week het bericht: ondanks de coronadip, waardoor het dagelijks leven over de hele wereld tot stilstand kwam, koerst de aarde onverminderd hard af op 3 graden opwarming. Des te belangrijker dat de gemeenteraad daarom stil stond bij de duurzaamheidsplannen om ervoor te zorgen dat Den Haag in 2030 klimaatneutraal is: het Stedelijk Energieplan en het Bestedingsplan van de Enecomiddelen voor de energietransitie.

Voor een eerlijke energietransitie waarin we Hagenaars betrekken

Voor de energietransitie zijn drie dingen ontzettend belangrijk: natuurlijk onze bijdrage aan het tegengaan van klimaatverandering en de CO2-uitstoot verminderen, maar minstens zo belangrijk is dat we in Den Haag kiezen voor klimaatrechtvaardigheid en een eerlijke energietransitie, waarin we energiearmoede tegengaan en mensen met een laag- of middeninkomen extra ondersteunen en ontzorgen in het verduurzamen van hun woning. Ten derde moeten we Hagenaars blijven betrekken en inspraak geven in de plannen. Juist ook mensen die nu minder betrokken zijn bij de energietransitie. Het klimaat gaat ons immers allemaal aan en betekent voor ons allemaal een verandering.

Duurzaamheidsplannen moeten beter worden uitgewerkt

Door de 180 miljoen die beschikbaar is voor de energietransitie en is vrijgekomen door de verkoop van Eneco, ligt er een unieke kans. De stad moet zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen over hoe de plannen hen raakt, maar er moet ook nog veel worden uitgezocht. Wat zijn de beste financieringsconstructies? Zijn mensen het meest geholpen met een subsidie, of een renteloze lening om hun huis te isoleren? Hoe zorgen we ervoor dat we dat geld blijvend kunnen investeren, en hoe zorgen we voor de CO2-winst? In het bestedingsplan waren er nog te veel losse eindjes, terwijl er al wel keuzes in werden gemaakt: daarom deden de PvdA, D66, GroenLinks, CDA en VVD samen het voorstel om komend jaar snel aan de slag te gaan, maar als raad nog eens kritisch te kijken naar de uitgaven na 2021. Zodat we iedere euro zo goed mogelijk kunnen besteden.

Ga energiearmoede tegen, help mensen met een laag inkomen

Raadslid Janneke Holman deed zelf meerdere voorstellen: Om energiearmoede tegen de gaan en ervoor te zorgen dat de kloof tussen arm en rijk door de energietransitie niet verder verdiept, maar juist de kans wordt gegrepen om de kloof te dichten. Door armere huishoudens met een Ooievaarspas meer subsidie te geven om hun woning te verduurzamen, door voor armere wijken meer geld vrij te maken dan voor rijkere wijken, en door meer te investeren in energiebespaarboxen en de zogenoemde ‘winterklaaracties’, waarmee de energierekening van mensen met een sociale huurwoning omlaag gaat. Sinds het begin van deze raadsperiode hamert Holman hierop, zoals in het actieplan ‘Het is moeilijk groen doen als je rood staat’ uit maart 2019.

Daarnaast is het van belang dat we helder maken waar het geld nu precies terecht komt: niet alleen in de betere wijken of bij mensen met een hoog inkomen, zoals nu nog te vaak het geval is, maar juist bij mensen in een sociale huurwoning, bij vrije sector huurwoningen en kleine koopwoningen. Daarom komt er jaarlijks een overzicht waar het geld aan is en wordt besteed, en aan welk type huishoudens dit ten goede komt, zodat de gemeenteraad hierop kan bijsturen.

Strijden voor een eerlijke, duurzame toekomst

Het tegengaan van klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen van onze tijd. Het perfecte plan is er nog niet: iedere gemeente, stad en land worstelt hiermee. De PvdA blijft strijden voor een eerlijke energietransitie, samen met Hagenaars, voor een klimaatneutrale toekomst.

Janneke Holman

Janneke Holman

Den Haag is een fantastische stad. Zeker als je het bekijkt vanuit mijn wijk, het Regentessekwartier. De wijk bloeit, samen maken bewoners de buurt groener, leggen gezamenlijk zonnepanelen op daken en organiseren straatfeesten en festivals. Maar er is ook een hoop om voor te knokken: de verschillen in Den Haag zijn groot. Je moet steeds

Meer over Janneke Holman