Door op 23 augustus 2017

Meer aandacht nodig voor de Stieltjesstraat

We krijgen regelmatig overtuigende verhalen van hulpverleners en bewoners, dat er in het gebied Stieltjssstraat in Laak (tussen de Laakkade, Neherkade, Slachthuislaan) bewoners al lange tijd gebukt gaan onder slechte buurtomstandigheden. Het gaat daarbij om onveiligheid, overlast van buren en in de openbare ruimte, drugsgebruik, psychiatrische problematiek, criminaliteit, werkloosheid en schulden. Er wonen in het gebied veel arme ouderen. Er waren enkele maanden geleden enkele incidenten met geweldadige inbraak. Vele ouderen komen hun deur niet meer uit en vereenzamen.

Eén ding is duidelijk: de Stieltjesstraat heeft snel meer aandacht nodig. Dat betekent dat de gemeente, sociale wijkteams, woningcorporaties, de politie en andere organisaties de handen ineen moeten slaan om het gebied naar een hoger plan te tillen. Daarom hebben we aan het stadsbestuur gevraagd naar de situatie in het gebied, en om hier snel mee aan de slag te gaan.

Lees de schriftelijke vragen hier.