Door op 15 april 2015

#PvdAindeBuurt: Escamp

Vrijdag 27 maart gingen Martijn Balster, Lobke Zandstra, Abderrahim Kajouane, Marije Talstra en Wimar Bolhuis namens de PvdA-fractie op werkbezoek in Escamp. We bezochten de Stichting Brede Buurtschool, het wijkcentrum Bouwlust en theater Dakota.

 

Stichting Brede Buurtschool Michael Krul en Rudy van de Bovenkamp kennen we als enthousiaste voorvechters van de brede buurtschool in Den Haag. We spraken over de uitdagingen van het Haagse onderwijs in het algemeen en van de brede buurtschool in het bijzonder. We spraken over de uitdagingen waar scholen voor staan als ze met tijdelijk geld extra programma’s willen aanbieden. Er worden samen met de school functioneringsgesprekken gevoerd en er waar mogelijk worden mensen naar ander werk begeleid als een project afloopt. We spraken over het betrekken van ouders en de buurt. Op sommige scholen gaat dat heel goed. Op andere scholen is er echt ruimte voor verbetering. Het was een geanimeerd en boeiend gesprek dat zeker nog een vervolg zal krijgen, want het is duidelijk dat de brede buurtschool nog lang niet uitontwikkeld is.

Wijkcentrum Bouwlust

In wijkcentrum Bouwlust spraken we met Hans Roskam, directeur van Stichting Mooi en met Lafdil Chihib, jeugdwerker en radicaliseringsexpert. We spraken over de straatcultuur en wat daar uit voortkomt. Lafdil schetste vier scenario’s voor een deel van de jeugd in wijken als Bouwlust. De eerste groep, gelukkig nog altijd een ruime meerderheid van de jongeren, kiest uiteindelijk voor huisje, boompje, beestje. Voor een deel is dat helaas niet het geval. Wat dat betreft zijn er de nodige problemen in Bouwlust. Criminaliteit, radicalisering en slachtofferschap liggen hier op de loer. Jongens schieten sneller de criminaliteit in dan meiden, je ziet dan ook vaker problemen via politie of handhaving. Wanneer jongeren radicaliseren of in een slachtofferrol terecht komen dan zien we dat veel moeilijker. Het ontbreekt de drie groepen vrijwel zonder uitzondering aan een goede sociale structuur. Het is de kunst – en dat is niet eenvoudig – om toch kleine signalen opvangen die wijzen op problemen. Zonder de netwerken in de buurt te kennen is dat ongelofelijk moeilijk.

In het kader van de jeugdbende aanpak zijn er in dit verband veel huisbezoeken afgelegd door de jongerenwerkers in de buurt. Lafdil beschrijft situaties van criminaliteit op zeer jonge leeftijd. Daarnaast situaties waarbij jongens zich niet meer inschrijven voor school omdat ze zeker weten toch geen baan te zullen vinden. Jongens en meiden die nauwelijks meer buiten komen, zich neerleggen bij de bijstandssituatie, het wel best vinden. Soms kiest men dan voor een carrière in de jeugdbende of de vlucht men in de religie. We concluderen dat we eerder zouden moeten ingrijpen. Als we niet eerder beginnen, blijft het dweilen met de kraan open. Hoe eerder het gevoel ontstaat dat je niet hoort bij de rest van de samenleving, hoe groter de kans dat het mis gaat. Daar ligt nog een enorme uitdaging.

 

Wijkcentrum Bouwlust

Wijkcentrum Bouwlust

Theater Dakota

Theater Dakota

Dakota

Als laatste bezochten we Dakota. Marjet van Os ontving ons met een enthousiaste terugblik op het opgelopen jaar. Maar liefst 35.000 mensen wisten hun weg te vinden naar Dakota voor een theatervoorstelling, film of festival. Juist toen wij aankwamen verlieten een groep kinderen en hun (groot)ouders het gebouw na het wekelijkse ukkieconcert. Dakota is een de Haagse cultuurankers en programmeert echt voor het stadsdeel Escamp. Ze kijken dus heel nauwkeurig wie er woont en hoe ze wijkbewoners kunnen bereiken. Het heeft geen zin iets heel bijzonders te programmeren, als je vervolgens de doelgroep niet weet te bereiken. Om hierbij te helpen maken ze sinds kort gebruik van een adviesraad met wortels in de verschillende culturele achtergronden van Hagenaars. Hiermee hopen ze nog beter te kunnen programmeren voor het hele stadsdeel. Met al die activiteiten zoekt Dakota wel af en toe de randen op van de vrijwilligers en het kleine team. Soms moeten ze dus helaas ook goede initiatieven afwijzen. Dit punt zal zeker terugkomen bij de discussie over het nieuwe kunstenplan.

We sloten of met een rondleiding door het gebouw. We maken ons zorgen over de lokalen van het voormalige Koorenhuis. In het keramieklokaal was het druk. Het is nog niet duidelijk hoe er komend seizoen met de ruimtes wordt omgegaan. In de danszaal stonden een nieuwe groep klaar voor Grey Vibes . Volgens Abderrahim zou het plein uitermate geschikt zijn voor verhalenvertellers, lekker eten en slangenbezweerders. Wie weet komt dat er binnenkort van!