Door op 1 maart 2015

Verslag Ledenbijeenkomst met Rabin Baldewsingh 17 februari 2015

Verslag Ledenbijeenkomst PvdA Den Haag  met Rabin Baldewsingh 17 februari 2015

De Commissie Ledenbeheer heeft op 17 februari in het stadhuis een bijeenkomst georganiseerd voor onze Haagse PvdA-leden. Dit initiatief werd op prijs gesteld want in een bomvolle zaal vertelde Wethouder Rabin Baldewsingh over zijn werk, zijn plannen en zijn dromen en vertelde wij over wat er momenteel in de vereniging allemaal voor activiteiten zijn.

Rabin vertelde dat hij een grote verantwoordelijkheid voelt, als enige PvdA wethouder in de grote steden, om te laten zien dat de PvdA ertoe doet, dat wij een verantwoordelijkheid hebben voor de mensen in de stad, die onze steun nodig hebben en dat wij staan voor solidariteit en het  bieden van kansen, ongeacht waar mensen geboren zijn of vandaan komen. Rabin concretiseerde dat met een aantal punten in zijn functie als wethouder: het actieve armoedebeleid en het veilig stellen van de sociale woningbouw.

Verder komt Rabin met banenplannen, waarbij 10.000 extra banen tot stand moeten komen. Hij ging daarbij in op de banen in de Ssociale werkvoorziening. Rabin wil zoveel mogelijk af van uitzendbanen; hij wil vaste banen voor vast werk. Volgens Rabin moeten we voorkomen dat vast werk verdrongen wordt door verplicht “vrijwilligerswerk” van mensen met een uitkering. Hij sprak verder over de zachte landing bij de decentralisaties in de zorg en de jeugdzorg, die tot nu toe goed verloopt, omdat we er voor gespaard hebben. Hij is ook stevig aan de slag om zijn plannen met de wijken te concretiseren, en ziet daarin veel mogelijkheden voor het meer betrekken van bewoners dicht bij huis om zo te komen tot betere resultaten op vele gebieden in de wijk.

Het betoog van Rabin werd met applaus ontvangen en werden gevolgd door vragen van de leden en discussie. Tijdens het tweede deel van de bijeenkomst hebben we aan onze leden verteld wat er momenteel allemaal in onze afdeling gebeurt aan activiteiten. Dit ging bijvoorbeeld om de ALV, de werkgroepen, de commissies, de wijkteams, het ombudsteam en de permanente campagne, waarbij we aangaven waarvoor we nog behoefte hebben aan enthousiaste leden, die zich willen inzetten. Dat leidde tot een aantal leden, die aangaven zich aan te sluiten bij een activiteit.

De aanwezige leden vonden het een goed initiatief, waar we 2x per jaar een vervolg op zouden moeten organiseren.  Dat gaan we zeker doen!

Bestuursleden Ledenmanagement
Hans van Daal
Jos Burgwal