Één Den Haag voor iedereen

Den Haag is een kleurrijke en diverse stad met een internationale uitstraling. Ruim de helft van alle inwoners is van niet-Nederlandse afkomst. Deze diversiteit brengt veel kansen, maar ook uitdagingen. De Haagse PvdA gaat voor één Haagse samenleving waar iedereen zich thuis voelt. Dit willen we doen door discriminatie aan te pakken. We gaan aan de slag om etnisch profileren en discriminatie op de arbeidsmarkt en in de horeca tegen te gaan.

Onze maatregelen

Ook moeten we ervoor zorgen dat mensen discriminatie vaker melden bij de gemeente, zodat er sneller maatregelen getroffen kunnen worden als dat nodig is. Daarnaast willen we graag dat mensen in Den Haag meer met elkaar in contact komen en dat stadsgenoten met verschillende achtergronden elkaar vaker tegenkomen. Dit doen we door van buurthuizen weer een ontmoetingsplaats te maken en door kinderen van scholen in verschillende wijken vaker met elkaar op pad te sturen om meer te leren over elkaar en de veelzijdigheid van de stad.

Goed onderwijs

Goed onderwijs

Ieder kind in Den Haag verdient dezelfde kansen op goed onderwijs. De afgelopen jaren is het echter steeds meer gaan uitmaken waar je wieg staat. In nog geen 10 jaar tijd is het verschil in schooladvies na de basisschool voor kinderen van lager opgeleide ouders half niveau lager komen te liggen dan dat van kinderen van hoger opgeleide ouders. Er is dus werk aan de winkel om ervoor te zorgen dat ieder kind de eerlijke start krijgt die het verdient. Daarom willen we dat alle Haagse peuters terecht kunnen op een gemeentelijke voorschool, we willen de vrijwillige ouderbijdrage afschaffen en een gemeentelijk huiswerkbegeleidingsinstituut opzetten. Ook qua volwassenonderwijs is in Den Haag nog werk aan de winkel: we investeren meer in taalcursussen dichtbij, die betaalbaar zijn en voorzien in verschillende behoeftes en niveaus.

Armoede Den Haag uit

Armoede Den Haag uit

We accepteren geen armoede in Den Haag. Ook als het even tegenzit en je door de bomen het bos niet meer ziet, is de gemeente er om je er bovenop te helpen. Armoedebeleid biedt een vangnet zodat iedereen volwaardig deel kan nemen aan de samenleving. We zijn er trots op dat we dit in Den Haag goed geregeld hebben. Met alles wat de gemeente nu al doet is de armoede echter niet geheel verdwenen. Het aantal kinderen dat in armoede opgroeit neemt bijvoorbeeld licht toe. We moeten daarom blijven investeren in armoedebestrijding, maar ook in schuldhulpverlening. Wanneer je schulden hebt, staat je leven op z’n kop en je bestaanszekerheid onder druk. Nadenken over de toekomst werkt pas als je vrij bent van de stress en zorgen die schulden met zich brengen. De basis moet dan eerst op orde. We blijven ervoor zorgen dat de aanmelding voor de schuldhulpverlening snel en laagdrempelig geregeld is, en dat overheden en bedrijven geen schulden innen van mensen die al nauwelijks rond kunnen komen. We gaan verder met het opkopen van problematische schulden, zodat mensen met een schone lei kunnen beginnen. Daarnaast ondersteunen we mensen die hun huis door omstandigheden kwijt zijn geraakt. Het leidende uitgangspunt is: in Den Haag, de stad van vrede en recht, hoeft niemand op straat te slapen. Wij staan voor een laagdrempelige daklozenopvang, genoeg hulpverleningstrajecten waar mensen op weg worden geholpen naar een zelfstandig leven en een eigen huis en voldoende goedkope sociale huurwoningen. Alleen dan zorgen we ervoor dat het aantal daklozen niet nog verder stijgt.

Cultuur voor iedereen

Cultuur voor iedereen

Cultuur bindt, maakt mensen blij, prikkelt en initieert ontmoetingen. Cultuur is bij uitstek een middel om de eigen identiteit te verkennen om in aanraking te komen met andere groepen. Cultuur biedt geen passend antwoord, maar daagt uit, zet aan tot denken, geeft troost en maakt aan het lachen. Het is niet alleen een bevestiging van je eigen beeld van de wereld, maar bevordert ook het inleven van anderen. We hebben in Den Haag een hoogwaardig en breed cultureel aanbod. Van jazz tot dans, museum, film en podiumkunst, voor een breed publiek of  artistieke niches, mainstream en underground, productiehuis en broedplaats. Van ontwikkeling jonge makers tot (inter)nationaal gerenommeerde instellingen zoals het Mauritshuis, het Nederlands DansTheater, het Nationaal Toneel, het Residentieorkest, Korzo en het Filmhuis. Daar kunnen we trots op zijn. Tegelijkertijd verschilt het sterk hoe makkelijk inwoners van Den Haag in aanraking komen met cultuur. De Haagse PvdA wil dat het cultuuraanbod iedereen bereikt en aanspreekt, door meer cultuur te faciliteren die verschillende mensen in de stad interesseert, door kinderen al op jonge leeftijd in aanraking te laten komen met cultuur en door cultuur betaalbaar te houden.

Onze maatregelen

Etnisch profileren pakken we hard aan

Door middel van bijvoorbeeld bodycams die altijd aanstaan en digitale stopformulieren, maar ook door een meer divers politiekorps dat een goede afspiegeling vormt van onze stad qua afkomst, seksuele geaardheid en geslacht.

We gaan door anoniem solliciteren bij de gemeente

We gaan door anoniem solliciteren bij de gemeente. Dit blijkt een succesvolle methode om (onbewuste) vooroordelen tijdens de sollicitatieprocedure weg te nemen.

Met quota zorgen we voor een diverse gemeente

De gemeente moet een quotum krijgen van veertig procent vrouwen in topposities en veertig procent personen met een niet-Nederlandse achtergrond bij de nieuwe top- en middenmanagers in de gemeente.

De gemeente gaat genderneutraal communiceren

De gemeente gaat genderneutraal communiceren. Iedereen moet zich gehoord voelen door onze gemeente.

Kinderen leren vanaf twee jaar spelenderwijs

Alle kinderen vanaf twee jaar gaan tenminste vier dagdelen per week naar de peuterspeelzaal, kinderopvang of voorschool, waardoor ze een gelijker en hoger startniveau hebben wanneer ze aan de basisschool beginnen.

Er komt een gemeentelijk huiswerkbegeleidingsinstituut

Er komt een gemeentelijk huiswerkbegeleidingsinstituut, voor alle Haagse scholieren, met een inkomensafhankelijke ouderbijdrage.

Het begint bij taal

We organiseren taalcursussen dichtbij in de wijk. Taalcursussen worden goedkoper en gerichter.

De Ooievaarspas blijft gratis en wordt slimmer

De Ooievaarspas blijft gratis. Ook wordt de pas slimmer: naarmate mensen meer gaan verdienen worden kortingen kleiner.

Armoede onder kinderen gaan we nog beter bestrijden

Armoede onder kinderen gaan we nog beter bestrijden met uitgebreidere kindpakketten.

We gaan schulden vaker voorkomen

We gaan schulden vaker voorkomen, en waar mensen schulden hebben begeleiden we ze intensief naar een situatie zonder schulden.

De winteropvang voor daklozen gaat permanent open van december tot april

De winteropvang voor daklozen gaat permanent open van december tot april.

We bieden bed, bad, brood én begeleiding

Den Haag biedt bed, bad, brood én begeleiding voor mensen die zijn uitgeprocedeerd.

We bezuinigen niet op bibliotheken

We bezuinigen niet op bibliotheken en verhogen het budget voor bibliotheken op plekken waar ze veel gebruikt worden.

Het cultuuraanbod wordt diverser

We zorgen ervoor dat het cultuuraanbod nog beter aansluit bij de diversiteit van de Haagse inwoners.

Doe mee!

Doe mee!

Help jij ons met bouwen aan een Den Haag voor iedereen? Of je nu meegaat rozen uitdelen of op welke andere manier dan ook wilt helpen, je hulp is welkom en waardevol. Doe met ons mee en maak het verschil!

Ik doe mee