Goed werk voor iedereen

Een baan betekent veel meer dan een loonstrookje: je komt de deur uit, hebt contact met je collega’s en je draagt bij aan de samenleving. We zijn er trots op dat er dankzij ons banenplan 10.000 nieuwe banen zijn bijgekomen in Den Haag. Toch zijn er nog te veel mensen in de stad die geen werk kunnen vinden, of afhankelijk zijn van een slecht betaald en onzeker werk. Daarom investeren we in publieke banen: in de zorg, het onderwijs en de woningbouw. We ondersteunen het MKB en ondernemers die mensen met een vakopleiding willen aannemen. Zo creëren we opnieuw 10.000 banen.

Onze maatregelen

Dat we grote bedrijven en internationale instellingen voor academici naar Den Haag halen, betekent niet automatisch dat dit banen oplevert voor mensen met een mbo- of hbo-opleiding. Daarom moeten we blijven investeren in onze lokale economie, kleine ondernemers en banen in de publieke sector zoals de zorg, het onderwijs en groenonderhoud. Er liggen gigantische kansen om duurzame ondernemers naar Den Haag te halen en hier te houden. Dit zorgt voor werk voor vakmensen die zonnepanelen kunnen plaatsen of weten hoe je een woning goed isoleert. De gemeente ondersteunt deze bedrijven met een goede helpdesk, fondsen en subsidies.

Investeren in mensen

Investeren in mensen

Voor mensen die door een beperking zelf geen baan kunnen vinden, creëert de gemeente zelf waardevol werk zoals conciërges op scholen of begeleiders van sportactiviteiten voor kinderen. Want een beperking mag nooit betekenen dat je aan de kant blijft staan. Werkloze 55-plussers en andere groepen die wel gemotiveerd zijn om weer aan het werk te gaan, maar geen baan kunnen vinden, verplichten we niet om tientallen sollicitatiebrieven te schrijven. Die tijd kunnen ze beter steken in vrijwilligerswerk of het volgen van een opleiding. We experimenteren met mogelijkheden om geld bij te verdienen zonder dat je direct gekort wordt op je uitkering.

De gemeente als voorbeeld

De gemeente als voorbeeld

De gemeente zelf is een van de grootste werkgevers van de stad. Daarom geeft de gemeente het goede voorbeeld, en vragen we van deze bedrijven en organisaties waarmee de gemeente samenwerkt om hetzelfde te doen. Dat betekent vaste contracten met goede arbeidsvoorwaarden, en stages tegen een nette vergoeding.

Het gat tussen wat mensen op de werkvloer en wat bestuurders verdienen, wordt steeds groter. Daarom werkt de gemeente niet samen met organisaties en bedrijven waar managers en bestuurders een topinkomen verdienen boven een ministerssalaris.

Onze maatregelen

We creëren 2.000 extra publieke banen

Er komen 2.000 extra banen voor mensen die veel moeite hebben aan een baan te komen, bovenop de 1.000 die er al zijn. Zij doen nuttig werk bij organisaties die hier nu geen geld voor hebben, zoals extra hulp op scholen in de vorm van conciërges, in de zorg of als medewerker op de sportvelden.

We creëren weer 10.000 banen

We investeren in publieke banen: in de zorg, het onderwijs, wonen en duurzaamheid. Hiermee vinden 10.000 mensen een goede baan.

We ondersteunen ondernemers die banen bieden aan mensen met een vakopleiding en stimuleren het mkb

Het MKB biedt veel werkgelegenheid voor mensen met een vakopleiding. We willen dat de gemeente het mkb’ers makkelijk maakt te ondernemen. Bijvoorbeeld door goed te communiceren over gemeentelijke regelgeving en zo nodig mkb’ers handvatten te geven om die regelgeving efficiënt uit te voeren. Daarnaast blijven we investeren in bedrijfsverzamelgebouwen voor opstartende ondernemingen.

Ook goed werk bij aanbestedingen, leningen en subsidies

Aanbestedingen, leningen en subsidies van de gemeente gaan alleen naar bedrijven en organisaties die werknemers fatsoenlijk werk biedt tegen een eerlijk loon. In aanvulling daarop worden subsidies en waar mogelijk aanbestedingen bovendien niet gegund aan bedrijven en organisaties waarvan de managers meer dan 228.599 euro verdienen. Die voorwaarden gelden ook voor onderaannemers.

De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld

Medewerkers die structureel werk doen en goed functioneren krijgen een vaste aanstelling met een fatsoenlijk loon. Ook in de ondersteunende dienstverlening. Stages worden vergoed, en zijn bedoeld voor jongeren die nog studeren. De gemeente zorgt voor goede arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden. Mensen die bij de gemeente werken worden ertoe aangezet hun kennis en vaardigheden te vergroten.

We trekken duurzaam ondernemerschap aan

Wij verwachten dat bedrijven die zich bezighouden met duurzame energie de komende jaren zullen gaan groeien, ook omdat de gemeente hier al sterk in investeert. Den Haag moet deze bedrijven willen vasthouden en aantrekken. Vooral de isolatie- en lokale energiesector zullen de komende jaren kansen voor lager en middelbaar opgeleiden gaan geven.

Arbeidsongeschikten blijven we beschut werk bieden

Arbeidsongeschikten die geen reguliere werkplaats weten te vinden, blijven we beschut werk bieden.

Doe mee!

Doe mee!

Help jij ons met bouwen aan een Den Haag voor iedereen? Of je nu meegaat rozen uitdelen of op welke andere manier dan ook wilt helpen, je hulp is welkom en waardevol. Doe met ons mee en maak het verschil!

Ik doe mee