Goede zorg voor iedereen

Als je zorg en ondersteuning nodig hebt, dan wil je dat het gewoon goed en snel geregeld is. Zorg dichtbij, met vertrouwde gezichten in de wijk. We zijn er trots op dat de ellenlange aanvraagformulieren op de gemeentewebsite tot het verleden behoren, en dat de eigen bijdrage voor dagbesteding en begeleiding is afgeschaft. Toch is de zorg waar de gemeente verantwoordelijk voor is nog niet altijd goed geregeld. Daarom zetten we het mes in de marktwerking in de zorg en pakken we de enorme gezondheidsverschillen tussen Haagse wijken aan.

Onze maatregelen

Zorg aanvragen bij de gemeente wordt sneller en makkelijker. We zetten het mes in de marktwerking in de zorg. We kiezen voor de beste zorgaanbieders, in plaats van de tientallen zorgaanbieders die nu langs elkaar heen werken en elkaar beconcurreren. Zorgmedewerkers komen in vaste dienst met goede arbeidsvoorwaarden, zodat ze de tijd hebben voor goede zorg, aandacht en een kopje koffie.

De gezondheidsverschillen tussen Haagse wijken zijn gigantisch. Vaak gaan gezondheidsproblemen samen met zwaar werk, slecht onderhouden woningen en geldzorgen. De Haagse PvdA wil deze verschillen verkleinen, omdat iedereen recht heeft op een gezond leven. Daarom pakken we gezondheidsproblemen per wijk aan, met opbouwwerkers en wijkverpleegkundigen die de wijk kennen, samen met bewoners activiteiten opzetten en oog hebben voor mensen die eenzaam zijn.

 

Gezond opgroeien voor iedereen

Gezond opgroeien voor iedereen

Haagse kinderen en jongeren moeten kunnen opgroeien in een veilige en gezonde omgeving waarin ze het beste uit zichzelf kunnen halen. Het kind staat bij de jeugdhulp en jeugdzorg voorop, dat betekent één hulpverlener per een gezin over de vloer, en instanties die goed met elkaar samenwerken. Wanneer een jongere achttien wordt, betekent het niet dat hij of zij direct volwassen is. Daarom maken we geld vrij om jeugdzorg en jeugdhulp ook na achttien jaar wanneer nodig te verlengen.

Sport voor iedereen

Sport voor iedereen

Sporten is gezond, sport verbroedert en sportclubs zijn het hart van onze stad. Toch zijn er nog grote verschillen tussen wijken en buurten in de mogelijkheid om te sporten, of waar kinderen buiten kunnen spelen. Daarom investeren we in sportverenigingen, sportvelden en speeltuinen, juist in wijken waar kinderen nu weinig sporten en buitenspelen.

Onze maatregelen

We zetten het mes in de marktwerking in de zorg

Bij gemeentelijke aanbestedingen zetten we het mes in de marktwerking. Per stadsdeel kiezen we de beste zorgaanbieders, in plaats van tientallen aanbieders die langs elkaar heen werken. Keuzevrijheid in het aanbod blijft bestaan via het persoonsgebonden budget. Daarnaast helpen we bewoners hun eigen zorgcoöperaties op te richten.

De Haagse zorg wordt weer betaalbaar voor iedereen

De Haagse zorg wordt weer betaalbaar voor iedereen. De eigen bijdrage voor dagbesteding en begeleiding voor mensen met een inkomen tot 150% minimumloon wordt afgeschaft en de bezuiniging op de vergoeding voor hulpmiddelen en woningaanpassingen om langer thuis te kunnen blijven wonen wordt teruggedraaid.

Gezondheidsverschillen tussen wijken pakken we aan

We gaan de krachten bundelen met zorgverzekeraars. Er wordt nu te veel langs elkaar gewerkt. Onder gemeentelijke regie komt een preventiefonds om gezondheidsplannen per wijk te maken en de gezondheidsproblemen in de wijk aan te pakken.

Meer opbouwwerkers en wijkverpleegkundigen die de tijd hebben om te investeren in de wijk en haar bewoners

Het wordt tijd voor de terugkeer van de opbouwwerker: mensen die de wijk kennen, samen met bewoners activiteiten opzetten en oog hebben voor de bewoners die vanuit zichzelf misschien niet zo snel de deur uitkomen. We willen meer organisaties en bewonersinitiatieven de kans geven om bij te dragen aan verbinding. De sociale wijkzorgteams worden uitgebreid met wijkverpleegkundigen die de handen vrij hebben om de wijk in te gaan, om aan te bellen en om te kijken of mensen hulp nodig hebben.

Goede ondersteuning voor mantelzorgers en vrijwilligers

Zorgverleners, vrijwilligers en mantelzorgers verlenen samen zorg aan mensen in de wijk. De zorgverlener krijgt voldoende tijd en middelen om met mantelzorgers te overleggen en om hen te ondersteunen. Het aanbod van mantelzorg wordt uitgebreid en er wordt meer bekendheid aan gegeven.

We werken de wachtlijsten bij jeugdteams weg

Er komt versterking in jeugdteams en bij Veilig Thuis om zo de wachtlijsten weg te werken. Daarnaast zorgen we ervoor dat kinderen ook in moeilijke situaties zo lang mogelijk thuis kunnen blijven door steungezinnen die meedenken met ouders en samen met professionals adviezen geven.

Hulp en opvang die ook na je 18e verjaardag doorloopt

We zorgen ervoor dat we kinderen van 0 tot 18 in beeld hebben en daar waar nodig laagdrempelige ondersteuning bieden. Jeugdteams moeten meer tijd hebben om te investeren in de samenwerking met andere hulpverleners: politie, maatschappelijk werk, scholen. Na je 18de is de goede hulp er nog steeds. Er moet genoeg geld zijn voor plekken in de jeugdzorg om ook hulp na de 18e verjaardag te verlengen als dat nodig is.

Doe mee!

Doe mee!

Help jij ons met bouwen aan een Den Haag voor iedereen? Of je nu meegaat rozen uitdelen of op welke andere manier dan ook wilt helpen, je hulp is welkom en waardevol. Doe met ons mee en maak het verschil!

Ik doe mee