Door op 15 april 2015

‘Investeren in economie niet alleen voor de happy few’

Vandaag is de programmatische aanpak economie en werk, beter bekend als het ’10.000 banenplan’, behandeld in de commissie. Het is een enorme ambitie en er ligt de komende periode een moeilijke en zware opgave voor ons. Daarom is een ambitieus plan nodig en gaan we hard aan de slag om werkgelegenheid te creëren.

 

Een ambitie die nut moet hebben voor de hele stad. En een ambitie die met de hele stad wordt georganiseerd. Een ambitie waar iedereen bij betrokken moet worden: inwoners van de stad, werkgevers, internationale organisaties en natuurlijk het onderwijs.

De urgentie voor de PvdA ligt bij banen voor inwoners met een lager opleidingsniveau. Als we niet oppassen wordt de kloof tussen hoger- en lager opgeleide inwoners groter en groter. Het economiegedeelte van het college richt zich vooral op banen voor hoogopgeleide inwoners. PvdA-woordvoerder economie Abderrahim Kajouane pleit voor meer nadruk op banen voor lager opgeleide inwoners: “Uit onderzoek is immers bewezen dat het aantrekken van hoger opgeleid werk niet automatisch leidt tot meer werkgelegenheid voor lager opgeleide mensen. Er moet worden vastgesteld hoeveel banen de economieplannen van het college daadwerkelijk gaan opleveren.”

De werkloosheid is in Den Haag met 17,7% van de beroepsbevolking fors hoger dan het landelijke gemiddelde. Dit komt met name neer op de groep lager opgeleide inwoners van de stad. Aydin: “Als we niet oppassen wordt de kloof in de stad steeds groter. De sociaal economische tweedeling moet geen ravijn zijn, maar een greppel waar je overheen kan springen, soms met een beetje hulp.”

Jeugdwerkloosheid

De jeugd heeft de toekomst. Maar in Den Haag is er sprake van een grote jeugdwerkloosheid. We moeten ervoor zorgen dat de huidige jonge generatie geen verloren generatie wordt. We moeten extra krachtig inzetten om dit aan te pakken door extra leerwerkbanen, intensieve begeleidingstrajecten voor kwetsbare jongeren, toegepaste stagetrajecten en meer stages, leerwerkcentra in de wijken en een betere begeleiding van jongeren terug naar school. Discriminatie van jongeren op de arbeidsmarkt moeten we keihard tegengaan.

Ouderen

Een andere kwetsbare groep zijn de ouderen. De kans voor hen op een baan is klein. Alleen al vanwege de vooroordelen bij veel werkgevers: te duur of minder productief. De PvdA pleit ervoor om juist binnen deze groep niet zomaar de expertise weg te gooien. Zet in op creatieve oplossingen: laat ouderen met hun kennis en inzicht werken om jongeren te begeleiden, zodat we de ervaring en kennis die nu onvoldoende benut wordt kunnen inzetten en profijt van hebben.

Economie

Den Haag is altijd al – en nu nog meer – de stad van de dienstverlening. Kajouane: “De oplossing om de economie een impuls te geven ligt niet bij de maakindustrie. De kleine, lokale maakindustrie moeten we zeker volledig steunen, juist om de wijkeconomie te stimuleren. Maar de grote industrie krijg je daarmee niet mee naar Den Haag. We zullen moeten inzetten op de wijkeconomie, dienstverlening, ICT en telecom en data. Met reshoring kunnen we bedrijven motiveren om productie terug te halen naar Den Haag, wat werkgelegenheid oplevert; juist voor lager opgeleide inwoners van de stad.”