Door op 26 januari 2016

#PvdAindeBuurt: de actieve bewoners van Mariahoeve

Zaterdag is de PvdA gaan praten met verschillende actieve bewoners in Mariahoeve. We begonnen de ochtend met een gesprek met de voorzitter van de winkeliersvereniging Winkelcentrum Mariahoeve. Hij is zelf ondernemer – kaasspecialist – in het winkelcentrum en we ontmoeten elkaar bij lunchroom Big Ben. In het winkelcentrum zijn 33 ondernemers actief.Vanaf 2008 hebben ze de omzet terug zien lopen maar het gaat nu weer de goede kant op. De opknapbeurt van het pand door de eigenaar heeft positief effect en sinds kort is er een filiaal van de Action geopend. Er is weinig overlast van jeugd tijdens schooluren door goede afspraken met scholen en politie. De ondernemers zien wel dat het besteedbaar inkomen van de buurtbewoners laag is en een deel van de nieuwe bewoners het winkelcentrum nog niet weet te vinden.

image002De bestrating rondom het winkelcentrum kan nog wel een opknapbeurt gebruiken. Zeker ook voor de veelal oudere inwoners van Mariahoeve. De winkeliers weten precies hoe het gaat met een groot deel van deze inwoners. Ze hebben ook onderling wel contact over mensen over wie ze zich zorgen maken. Het zou best handig zijn om daarover met het wijkzorgteam contact op te kunnen nemen.

Mariahoeve werkt

In het pand van wijkbedrijf Mariahoeve Werkt! gesitueerd in winkelcentrum Mariahoeve, hebben we een gesprek met Clemens de Jager, een aantal deelnemers en een aantal zelfstandig ondernemers.

image006Het wijkbedrijf biedt buurtbewoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een kans op werk en draagt bij aan verbetering van de leefbaarheid en economie van de wijk. Mariahoeve Werkt! is een samenwerkingsverband tussen Incluzio en het WerkgeversServicepunt van de gemeente Den Haag. De deelnemers worden voorbereid op een baan bij  een lokale werkgever, binnen het wijkbedrijf of bij een van de werkmaatschappijen van Facilicom. Rein vertelt trots over de Pick-up Service waarmee hij bij mensen die het zelf niet kunnen afval ophaalt.

Izaak vertelt over het Haags Hopje waarmee hij met speelgoed dagelijks langs 5 pleinen gaat. Hij spreekt veel kinderen, vaders en moeders in Mariahoeve. Met niet pluis signalen gaat hij naar de jongerenwerker in de buurt.

De formulierenbrigade stimuleert zelfredzaamheid en heeft elke vrijdag spreekuur bij het wijkbedrijf voor mensen die vastlopen met hun administratie. De muziekschool heeft ook een plekje gevonden in de ruimte van het wijkbedrijf evenals de de schoonheidssalon van Hatiche.

Stichting Vrolijk werk

Stichting Vrolijk Werk is een kleinschalige en duurzame werkplaats voor vrouwen. Sandra Burggraaf is initiatiefnemer en vertelt vol passie over de Stichting. Vrouwen die op dit moment niet (kunnen) deelnemen aan het werkende leven, vrouwen met een beperking en vrouwen die eenzaam zijn willen we graag weer in hun kracht laten komen. In onze werkplaats werken we met wol van lokale schapen, we verven de wol op natuurlijke wijze, maken van deze wol vilt en van het vilt maken we mooie producten. De werkplaats en de tuin waarin we verfplanten verbouwen liggen in de Haagse Hout. De binding met de buurt en mensen in de omgeving is belangrijk voor Sandra.

Het kost veel tijd om een sociale onderneming op te zetten. De stichting wordt nu image005ondersteunt door Stichting Doen, fonds 1818 en de gemeente. Het is belangrijk dat deze steun nog even blijft totdat het helemaal zelfstandig kan gaan draaien. De stichting is nog op zoek naar ondersteuning bij het verder opzetten van een gezonde onderneming. Misschien kan een bedrijf in de buurt als Aegon daaraan een bijdrage leveren.